Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Legnicy tanie noclegi hostel – Witamy!

O nas

Hostelling International Szkolne Schronisko Młodzieżowe jest wpisane do rejestru międzynarodowych schronisk w światowej organizacji Hostelling International
Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych Jesteśmy również stowarzyszeni w Polskim Towarzystwie Schronisk Młodzieżowych.

Jesteśmy placówką oświatową całoroczną,posiadamy kategorię I, naszym celem jest rozwój turystyki jako aktywnej formy wypoczynku wśród młodzieży szkolnej poprzez:

  1. zapewnienie tanich noclegów i wspieranie kierowników wycieczek w opiece wychowawczej nad dziećmi i młodzieżą przebywającymi w schronisku,
  2. prowadzenie poradnictwa i informacji krajoznawczo-turystycznej oraz udostępnianie bieżącej oferty kulturalnej dotyczącej regionu,
  3. organizowanie wycieczek dla dzieci i młodzieży celem upowszechniania turystyki jako aktywnej formy wypoczynku,
  4. umożliwianie dzieciom i młodzieży korzystania z różnych form wypoczynku i organizacji czasu wolnego,
  5. udzielanie pomocy i wspieranie działań edukacyjnych, turystycznych prowadzonych przez stowarzyszenia i organizacje pożytku publicznego.