Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Szkolne Schronisko Młodzieżowe - Legnica

Szkolne Schronisko Młodzieżowe - Legnica

Budynek SMM Legnica

Legnica - z nią zawsze po drodze

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze z dnia 10.11.2022

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze z dnia 10.11.2022

Dyrektor Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Legnicy

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

specjalista ds. administracyjnych

 

 

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 

Miejsce pracy

Praca w pomieszczeniach budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Legnicy, ul. Jordana 17 . Bezpieczne warunki pracy. Budynek nie jest wyposażony w windę przystosowaną do przewozu osób. Praca wymaga przemieszczania się po schodach.

 

Wymagania niezbędne

1.Obywatelstwo polskie lub Unii Europejskiej oraz innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium RP;

2.Korzystanie w pełni z praw publicznych;

3.Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie, ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwa skarbowe;

4.Wykształcenie minimum średnie ekonomiczne lub administracyjne;

5. Znajomość przepisów finansowych i regulacji prawnych niezbędnych do podjęcia pracy;

6.Umiejętność biegłej obsługi komputera, kasy fiskalnej, terminala płatności, programu KWHotel;

Wymagania dodatkowe

1. Preferowane doświadczenie w pracy na stanowisku o podobnym charakterze;

2.Umiejętność redagowania pism, komunikatów;

3.Pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej potwierdzającej wiedzę merytoryczną wymaganą na stanowisku.

Predyspozycje osobiste:

1.Samodzielność, terminowość, dokładność, odpowiedzialność, kreatywność;

2.Umiejętność sprawnej organizacji pracy;

3.Umiejętność skutecznej komunikacji oraz pracy w zespole;

4.Umiejętność radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych;

Do zadań na w/w stanowisko będzie należało:

1 .Prowadzenie spraw związanych z przyjmowaniem grup wycieczkowych i innych osób;

2.Prowadzenie ewidencji wynajmowanych pomieszczeń;

3. Przyjmowanie wpłat za wynajmy i usługi noclegowe;

4.Sporządzanie raportów kasowych (dzienny, miesięczny);

5.Wystawianie faktur, not księgowych dla najemców;Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnia osób wynosi poniżej 6%

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia

1.list motywacyjny zawierający dane kontaktowe (nr telefonu, e-mail);

2.pełny życiorys zawodowy;

3.kopie dyplomów i świadectw potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe;

4.kopie świadectw pracy;

5.inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach;

6.oświadczenie o posiadanym obywatelstwie;

7.oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;

8.oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie, ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwa skarbowe wraz ze zobowiązaniem kandydata do dostarczenia zaświadczenia z Krajowego Rejestru karnego, w przypadku zatrudnienia;

9.oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji o treści: „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), zwanego dalej „RODO”, oraz ustawą z dnia 21.11.2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2022 r., poz. 530 t.j.)”.

10.kopia dokumentu potwierdzająca niepełnosprawność, gdy kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2022 r., poz. 530 t.j.);

 

Termin i miejsce składania dokumentów:

Osoby zainteresowane prosimy o składanie ofert w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Nabór na stanowisko” w recepcji Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Legnicy, przy ul. Jordana 17 w Legnicy do dnia 23.11.2022.

 

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2022-11-14 14:34przez:
Opublikowano:2022-11-10 14:36przez: adminssm
Zmodyfikowano:2022-11-10 00:00przez: adminssm
Podmiot udostępniający: Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Legnicy
Odwiedziny:265

Rejestr zmian

  • [2022-11-10 00:00:00]adminssmUtworzenie zgłoszenia