Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Szkolne Schronisko Młodzieżowe - Legnica

Szkolne Schronisko Młodzieżowe - Legnica

Budynek SMM Legnica

Legnica - z nią zawsze po drodze

Regulamin

REGULAMIN SZKOLNEGO SCHRONISKA MŁODZIEŻOWEGO W LEGNICY

 

 1. Prawo do korzystania z miejsc noclegowych w schronisku młodzieżowym przysługuje:
  • dzieciom, młodzieży szkolnej oraz ich opiekunom
  • młodzieży studenckiej
  • członkom Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych, jak również obcokrajowcom należącym do macierzystych stowarzyszeń Schronisk Młodzieżowych.
 2. Z noclegu w schronisku, w razie wolnych miejsc, mogą korzystać również inne osoby, które mają zameldowanie poza Legnicą pod warunkiem przestrzegania obowiązującego Regulaminu.
 3. Osoby niepełnoletnie mogą przebywać w placówce pod opieką pełnoletnich opiekunów.
 4. Osoby korzystające z miejsc noclegowych meldowane są po wypełnieniu kart meldunkowej na podstawie: dowodu osobistego, legitymacji szkolnej lub studenckiej a obcokrajowcy paszportu. Inne dokumenty nie uprawniają do korzystania ze schroniska. Wzór karty meldunkowej określa załącznik do regulaminu.
 5. Grupy zorganizowane ( co najmniej 5 osób) dokonują rezerwacji miejsc noclegowych pisemnie, przesyłając zamówienie pocztą, faxem lub e-mailem przynajmniej na jeden miesiąc przed przybyciem do schroniska. W zamówieniu grupy podają: nazwisko i imię opiekuna/organizatora, nazwę i adres szkoły (uczelni) lub organizacji, czas pobytu w schronisku oraz dzień i godzinę przybycia.
 6. Po uzyskaniu potwierdzenia przyjęcia zamówienia grupy (w ciągu 10 dni) opiekun/ organizator przesyła przekazem pocztowym pod wskazany adres schroniska lub na konto bankowe zaliczkę w wysokości 25% należności. Zwrot zaliczki może nastąpić w przypadku nie skorzystania ze schroniska tylko z wyjątkowo ważnych i udokumentowanych przyczyn uznanych przez dyrektora schroniska, po potrąceniu poniesionych już przez schronisko kosztów. W przypadku nienadesłania zaliczki na 10 dni przed przybyciem grupy do schroniska, dyrektor schroniska może zamówienie anulować, o czym pisemnie powiadamia opiekuna/ organizatora . Zamówienia grupy są kwalifikowane według kolejności zgłoszeń, z uwzględnieniem pierwszeństwa dla grup dzieci, młodzieży szkolnej oraz studenckiej.
 7. Turyści indywidualni w grupach poniżej 5 osób są przyjmowani na noclegi bezpośrednio w schronisku, jeżeli są wolne miejsca z tym, że pierwszeństwo mają dzieci, młodzież szkolna i studencka.
 8. Doba w schronisku trwa od godz. 17:00 do godz. 10:00 dnia następnego.
 9. W godz. od 10:00 do 17:00 z pomieszczeń sypialnych korzystają osoby, które wcześniej uregulowały opłatę za pobyt dzienny.
 10. Przybywający do schroniska (powinno to nastąpić w godz. 17:00 - 21:00) są wpisywani do książki rejestracyjnej schroniska, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz regulują należne opłaty, według cennika wywieszonego w schronisku w widocznym miejscu.
 11. Ze schroniska można korzystać nie dłużej niż przez 3 kolejne noce - chyba, że są wolne miejsca i dyrektor schroniska wyrazi zgodę na dłuższy pobyt.
 12. Osoby płci męskiej i żeńskiej kwateruje się w oddzielnych pomieszczeniach, przydzielonych przez pracownika recepcji.
 13. Osoby, które przebyły chorobę zakaźną, nie mogą w okresie kwarantanny korzystać ze schroniska.
 14. Organizatorzy/opiekunowie obowiązani są nocować w schronisku razem z uczestnikami. W przeciwnym wypadku grupa nie może być przyjęty do schroniska.
 15. Korzystający z noclegu w schronisku, o ile rezygnują ze schroniskowej bielizny pościelowej muszą być wyposażeni we własną bieliznę pościelową (dwa prześcieradła i poszewkę na poduszkę) lub śpiwór bieliźniany.
 16. Nocujący powinni przygotować łóżka do snu  przed godz. 21:00 tak, aby można było sprawdzić, czy wszyscy mają bieliznę pościelową lub śpiwór. Bez bielizny pościelowej nie można korzystać z noclegu.
 17. Od godziny 22:00 do 6:00 obowiązuje cisza nocna.  Turyści, którzy przychodzą późno lub bardzo rano wychodzą ze schroniska, nie powinni zakłócać wypoczynku pozostałym osobom. Odstępstwa od ustalonych godzin ciszy nocnej są możliwe tylko w wyjątkowych przypadkach za zgodą dyrektora schroniska.
 18. Pracownik SSM ze względu na bezpieczeństwo ma prawo odmówić otwarcia obiektu w godzinach od 23:00 do 6:00.
 19. Korzystający ze schroniska powinni najpóźniej do godz. 8:00 zasłać łóżka i sprzątnąć pomieszczenia schroniska.
 20. Przygotowanie posiłków może się odbywać jedynie w kuchni samoobsługowej; po  posiłku należy   pozmywać naczynia kuchenne a kuchnię dokładnie posprzątać.
 21. Używanie grzałek, kuchenek elektrycznych w Schronisku jest zabronione jak również przemieszczanie lub przesuwanie wyposażenia w sypialniach.
 22. Wszelkie zniszczenia i uszkodzenia przedmiotów stanowiących własność schroniska należy zgłaszać w recepcji schroniska, która ustali wysokość odszkodowania.
 23. W schronisku zabrania się:
  • uprawiania gier hazardowych,
  • spożywania alkoholu,
  • sprzedaży, podawania i używania narkotyków i innych środków odurzających,
  • palenia tytoniu.
 24. Schronisko nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty pozostawione w pokoju oraz za pojazdy zaparkowane przy budynku.
 25. Schronisko ponosi odpowiedzialność jedynie za przedmioty wartościowe i pieniądze oddane do depozytu schroniska.
 26. Przy każdorazowym opuszczaniu budynku klucz od drzwi pokoju należy zostawić w recepcji.
 27. W razie nieprzestrzegania postanowień regulaminu schroniska lub nieodpowiedniego zachowania, dyrektor schroniska lub pracownik recepcji jest uprawniony do zatrzymania winnemu legitymacji (uczniowskiej, studenckiej, członkowskiej, dokumentu tożsamości) i usunięcie go ze schroniska z równoczesnym powiadomieniem właściwej szkoły, uczelni lub organizacji.
 28. Korzystający ze schroniska mogą wszelkie pozytywne i negatywne uwagi wpisywać do książki życzeń schroniska.
 29. We wszystkich sprawach nie ujętych w regulaminie a dotyczących toku życia w schronisku, jak: zapewnienie porządku, ochrona mienia, przestrzeganie zasad kultury itp., korzystający ze schroniska są obowiązani stosować się do wskazań dyrektora Schroniska lub pracownika recepcji.

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2021-04-22 09:38przez:
Opublikowano:2021-04-22 14:10przez:
Podmiot udostępniający: Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Legnicy
Odwiedziny:7025

Rejestr zmian

 • Brak wpisów.